Co lze čekat?

Co tedy lze čekat od starého, ale vlastně nového materiálu, či spíše by se dalo říct materiálů, protože jsou opravdu velice různorodá provedení? Téměř cokoliv. A právě to dává dnes architektům i stavebníkům možnost, použít kdysi naprosto vyloučená řešení nejen z hlediska estetického, ale i konstrukčního. Jen jedním z příkladů, které dříve nebyly v podstatě možné, zatímco dnes se stávají naprostou samozřejmostí, je například skleněné zábradlí. A dokonce samonosné! Dřív občasná součást bohatých domů, nebo šlechtických sídel, ale téměř vždy jen ve formě barevných mozaikových výplní bočních částí, později materiál s oblibou používaný funkcionalisty a kubisty. Přitom ale stále oběť, doplácející na svá omezení, daná jeho fyzikálními vlastnostmi.

Nové možnosti

To dnes je situace jiná! Speciální lepené tabule z tvrzených druhů, často i barevných, výborně slouží jak u schodišť, tak také všude tam, kde je třeba prostor zabezpečit, či funkčně rozdělit.

Posted on: 20.5.2020, by :